Aktuelt

Maksimer di tilstedeværelse på sosiale media – no er det din tur til å skine!

Vest-Telemark næringsforum og Seljord Næringslag inviterer gratis til kurs i sosiale media, tysdag 27. august[…]

Bli sertifisert som kompetent styremedlem

Vest-Telemark næringsforum lanserer no eit styresertifiseringskurs for medlemmane sine, med Aider som kursleiar. Kurset strekkjer[…]

Frå lokal entusiasme til regional utvikling: reisa til Vest-Telemark bok og papir

For å bli betre kjent med Vest-Telemark bok og papir AS, tok vi ein prat[…]

Me vil fortelle din bedrifts historie!

Er du medlem av Vest-Telemark Næringsforum og ønskjer at fleire skal få høyra om verksemda[…]

Frukostmøte for næringslivet

Me er samarbeidspartnar når Sparebanken DIN Telemark inviterer til gratis frukostmøte for næringslivet i Seljord[…]

Me blir samarbeidspartnar

Sparebanken DIN Telemark etablerte MIDTVEST konferansen i 2020. Dette har vorte ein viktig møtearena for[…]

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen