Me blir samarbeidspartnar

Aktuelt

Sparebanken DIN Telemark etablerte MIDTVEST konferansen i 2020. Dette har vorte ein viktig møtearena for lokalt næringsliv. Den går av stabelen i november månad.

Vest-Telemark næringsforum blir no med i programkomité og vil vera ein viktig bidragsytar og samarbeidspartnar for å gjera MIDTVEST konferansen endå meir relevant.

Me gler oss til hausten og MIDTVEST konferansen som då vil arrangerast for fjerde gong.