Kontakt oss

Vest-Telemark næringsforum

DIN kompanjong AS
Brøløsvegen 47. 3840 Seljord
E-post: post@vtnforum.no

Administrasjon og styret

Vest-Telemark næringsforum

Administrasjon: DIN kompanjong AS
Styreleder: Stein Birger Johnsen
Styremedlemmer:
Geir Helge Espedalen (Seljord)
Magne Haugsjå (Nissedal)
Fredrik Damberg (Vinje)
Helge Asle Lundeberg (Tokke)
Hilde Hagen-Nielsen (Seljord)
Thomas Berstad (Kviteseid)

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen