Kurs

HAUSTEN 2024

Kurs i regi av Vest-Telemark næringsforum

Me har gleda av å presentera følgjande kurs hausten 2024. Me ser fram til å tilby gode og kompetansehevande kurs for medlemmene og samarbeidspartnarane våre.

Styresertifisering

Dette omfattande kurset gir deg høve til å styrkja ferdigheiter og kompetanse innan styrearbeid, og dessutan for profesjonelle som søkjer å bli sertifiserte styremedlemmer.

Sosiale media

Vil du meistra kunsten å engasjera og veksa på sosiale plattformer? Kurset vårt i sosiale media tilbyr dei nyaste strategiane og verktøya for å forvandla nærværet ditt på nett.

HMS for leiarar

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krev at arbeidsgivar skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentera dette. Kurset gir deg den kunnskapen og dokumentasjon som lova krev og er oppdatert i tråd med dei lovendringane som gjeld frå 1.1.2024.

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen