Bli sertifisert som kompetent styremedlem

Aktuelt

Vest-Telemark næringsforum lanserer no eit styresertifiseringskurs for medlemmane sine, med Aider som kursleiar. Kurset strekkjer seg over to dagar og er utforma for å ruste deltakarane med den kunnskapen, ferdigheitene og innsikta som krevst for å vere framståande styremedlemmer i dagens komplekse næringsliv.

Styresertifiseringsprogrammet omfattar ein brei katalog av nøkkelområde som er essensielle for effektiv styring og strategisk leiarskap.

Velkomen til to dagars styrekurs

Dato: 23 & 24. september 2024.
Klokka: 09.00 – 16.00
Stad: Brøløsvegen 51. 3840 Seljord
Pris: 9500 kroner* (eksl. mva).
Det er 20 plassar totalt til dette kurset.
Påmeldingsfrist 9. september 2024.* Det vil bli servert kaffi, te og frukt på starten av dagane, og seinare ei enkelt lunsjservering.
Har bedrifta di hovudadresse i Telemark (med unntak av Siljan, Skien og Porsgrunn) kan du få avslag på kursavgifta gjennom Telemark Næringshage. Ta kontakt med oss på post@telemarknh.no for prisar og informasjon.

Kva du lærer

Dette programmet gir deg høvet til å styrke ferdigheiter og kompetanse innan styrearbeid, samt for profesjonelle som søkjer å bli sertifiserte styremedlemmer. Programmet høver òg for noverande styremedlemmer som ynskjer å fornye eller oppdatere si sertifisering.

Fordelar med programmet

 • Du blir sertifisert som eit kompetent styremedlem.
 • Praktisk kunnskap og ferdigheiter som kan brukast umiddelbart i styresamanheng.
 • Høvet til å nettverke med andre erfarne styremedlemmer og ekspertar.
 • Forståing av beste praksis for etisk og effektivt styrearbeid.
 • Auka moglegheit for styreverv og karriereutvikling.

Målgruppe

 • Nye og potensielle styremedlemmer.
 • Noverande styremedlemmer som ynskjer å betre sine ferdigheiter.
 • Leiarar og leiarar som vurderer framtidige styreverv.
 • Kvar profesjonell som ønskjer å forstå kompleksiteten og ansvaret i styrearbeid.
 • Tilsettevalde.
 • Alle selskapsformer.

Forkunnskapar

Ingen forkunnskapar krevst til dette programmet.

Autorisasjonspoeng

I samsvar med kravet til etterutdanning for rekneskapsførar i rekneskapsførarlova §3-4 og for revisor i revisorlova §5-1, gir dette kurset følgjande autorisasjonspoeng:

 • Finansrekneskap – 4 timar
 • Foretaksrett – 6 timar
 • Anna – 2 timar

Samarbeidspartnarar

Har du spørsmål? send ein e-post til oss i Vest-Telemark næringsforum.